Janfire Ariterm

Vi säljer nu Ariterm brännare och reservdelar

Janfire VillaVärme

Villavärme

Sedan 1983 har Janfire levererat pelletsbrännare till villavärme, en av fem brännare som säljs i Sverige är en Janfire

Janfire fastighetsvärme

Fastighetsvärme

Janfires pelletssystem är utvecklade för att ge en säker, lätthanterlig och miljövänlig uppvärmning

Janfire byggvärme

Byggvärme

Janfire Byggvärme är en mobil, kostnadseffektiv och klimatsmart lösning för en modern byggarbetsplats

Janfire Ångproduktion

Ångproduktion

Janfire System Jet har en överlägsen prestanda och reglerbarhet som är unik och kommer till sin fulla rätt vid ångproduktion

Ariterm

Janfire AB har köpt konkursdrabbade Ariterm. Vi fortsätter produktionen av brännarmodellerna PX22 och PX52 samt erbjuder samtliga reservdelar till Ariterms villasortiment

Flera skäl att välja Janfire

Träpellets som bränsle är billigare än både olja och gas, men skonar miljön. Det är en helt förnyelsebar råvara som inte släpper ut växthusgaser. Med dagens klimathot är detta viktigare än någonsin. Hög verkningsgrad, överlägsen reglerbarhet, låga utsläpp och hög driftsäkerhet är de viktigaste faktorerna som talar för Janfire pelletsvärme.

Miljö

Janfire System Jet är ett helt slutet system där allt från bränslepåfyllning till lagring av aska sker helt automatiskt med minsta möjliga manuella arbetsinsats. Janfires förbränningsreglering kompenserar automatiskt för variationer i bränslet och våra brännare uppfyller de nationella och europeiska miljökraven.
Trots alla styrkor och fördelar är pellets fortfarande en underskattad energikälla och i Sverige finns pelletsfabriker över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter och miljöpåverkan.

Trygg värme

Att elda med pellets idag är något helt annat än för 10 år sedan. Med rökgasacceleration och automatisk askutmatning blir behovet av underhåll minimalt. Systemen är online och kan styras och övervakas på distans. Om något skulle hända så sänds larm ut automatiskt. Med Janfires serviceavtal tar vi hand om underhåll och service så du kan fokusera på din verksamhet. Janfires förbränningsteknik och styrning ger en oslagbar reglerbarhet som kommer väl till pass vid ångproduktion eller annan processvärme. Tekniken medför även att den aktiva bränslemängden är låg, vilket innebär hög tillgänglighet och snabba servicestopp.

Ekonomi

Janfire System Jet bygger på en lättmanövrerad helhetslösning med högsta prestanda och låga driftskostnader i syfte att uppnå bästa totalekonomi för dig som kund. Vår teknik med ett roterande roster innebär en bättre styrning av förbränningen och därmed lägre bränsleförbrukning.
Att välja ett system som nyttjar en förnybar, svenskproducerad råvara innebär att dina energikostnader blir förutsägbara då de inte påverkas av oroligheter på den globala oljemarknaden.

Färdig värme

Janfire har lång erfarenhet av att leverera färdig värme där vi tar ett helhetsansvar för din energiförsörjning. Vi äger värmeanläggningen och ansvarar för drift och underhåll.
Du kan fokusera på din verksamhet, undviker fasta kostnader och betalar enbart för den energi som förbrukas.

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email