Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Starka skäl att välja en pelletsbrännare från Janfire

Pellets är ett förnybart biobränsle som hämtas från den svenska skogen. Ett ekologiskt hållbart miljöbränsle som är billigare än både olja och gas och som samtidigt är skonsammare mot miljön än till exempel ved. Med en pelletsbrännare från Janfire nyttjas skogens energi på bästa sätt. Hög verkningsgrad, överlägsen reglerbarhet, minimala utsläpp och hög driftsäkerhet gör Janfires pelletspannor och pelletsbrännare till attraktiva värmekällor för villan, men också för industri- och hyresfastigheter. Vi har också mobila och kostnadseffektiva lösningar för byggvärme liksom smarta helhetslösningar för processer som kräver ånga.

Villavärme

Sedan 1983 har Janfire levererat pelletsbrännare och pannor för villavärme. Var femte brännare som idag säljs i Sverige kommer från Janfire.

Fastighetsvärme

Janfires pelletssystem är utvecklade för att ge en säker, lätthanterlig och miljövänlig uppvärmning av industri- och hyresfastigheter.

Byggvärme

Med mobila, driftsäkra och energieffektiva pelletsanläggningar löser vi byggarbetsplatsens behov värme under årets kalla månader.

Ångproduktion

Vi erbjuder kompletta pelletsbrännarsystem för produktion av ånga för till exempel mejerier, tvätterier, bryggerier och foderproducenter.

Ariterms pelletsbrännare - nu via Janfire

Janfire har förvärvat konkursdrabbade Ariterm. Vi fortsätter produktionen av pelletsbrännarna PX22 och PX52 samt erbjuder reservdelar till Ariterms villasortiment.