Byggvärme

  • Med Janfire Byggvärme är leveranssäkerheten lika trygg som vid vanliga fjärrvärmeleveranser.
  • Du har inga fasta driftskostnader utan betalar endast för den energi som förbrukas.
  • Drift, underhåll och service utförs av Janfire Byggvärme.

Janfire Byggvärme är en mobil, kostnadseffektiv och klimatsmart lösning med biobränsle för en modern byggarbetsplats. Det är det rätta valet för en byggarbetsplats med höga miljökrav. Den mest optimala lösningen för tillfällig värme i en containermodul för en enkel hantering.

Vi levererar byggfjärrvärme av biobränsle från svensk skog. Trots alla styrkor och fördelar är pellets fortfarande en underskattad energikälla. Den svenska pelletsen håller hög kvalitet och i Sverige finns pelletsfabriker över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter och miljöpåverkan.

Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som till uppvärmning. Med Janfire Byggvärme får du värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. Driftsäkerhet och hög verkningsgrad är ytterligare fördelar. Den används främst där behovet av energi är stort. Janfire Byggvärme ger kostnadsfördelar i jämförelse med andra tillfälliga energikällor vid byggverksamhet, exempelvis eldrivna fläktar, olja och gasolaggregat. Driftskostnaden är helt utan fasta kostnader och består endast av ett fast pris för den energi som används. Dessutom är uppvärmningsalternativet ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med Janfire Byggvärme kan man mäta miljöpåverkan beträffande koldioxidutsläpp.

Luft 100kW

Janfire Byggvärme Luft 100 KWh

Janfires 10 fots varmlufts byggvärmemoduler kan idag levereras med en effekt på 100 kW.

Vatten 400kW

Janfire vattenvärme 400kWh

Janfires 20 fots vattenburna byggvärmemoduler kan idag levereras med en effekt på 400 eller 600 kW.

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email