Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Byggvärme

Pelletsvärme för byggarbetsplatsen

Byggvärme är det av våra tillämpningsområden som växer allra snabbast. Med en mobil, kostnadseffektiv och klimatsmart totallösning försörjer vi byggarbetsplatsen med nödvändig värme. Vi levererar ett komplett containerbaserat pelletsaggregat och tar ansvar för hela kedjan, från installation och igångkörning till drift samt underhåll. Som kund har du inga fasta driftskostnader utan betalar endast för den energi som förbrukas.

Värm byggplatsen med svensk skog

Under årets kalla månader är byggarbetsplatsen ofta beroende av uppvärmning för att kunna hålla en rimlig arbetstemperatur. Värme krävs också för avfuktning och för att få gjutningar att torka på utsatt tid.

Vi levererar byggfjärrvärme av biobränsle i form av pellets från svensk skog. Den svenska pelletsen håller hög kvalitet och i Sverige finns pelletsfabriker över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar miljöpåverkande transporter.

Vårt erbjudande bygger på att upplåta vår utrustning utan fasta kostnader. Som kund betalar du enbart för den energi du förbrukar.

Värme från första till sista spiken

Pelletsbaserad byggvärme från Janfire levereras i specialbyggda containrar som enkelt ansluts till byggets värmesystem. Vi erbjuder containeranläggningar i olika storlekar men kan även installera flera enheter på samma plats. Inget projekt är för stort eller för litet för att värmas av oss.

Systemet levereras som ett komplett pannrum med en silocontainer för pellets ovanpå. Vi ombesörjer att pelletsdepån löpande fylls på med lokalproducerat biobränsle av hög kvalitet för kontinuerlig drift.

Våra anläggningar fjärrstyrs och vi får direktlarm om något avvikande inträffar. Vid eventuella driftstörningar skickar vi omedelbart ut en tekniker.

Vill du veta mer om våra
lösningar för byggvärme?
Kontakta oss för information!

Sebastian Kellgren
sebastian.kellgren@janfire.com
0532-60 85 57

Byggvärme Luft 100 kW

Janfires 10 fots varmlufts-byggvärmemoduler kan idag levereras med en effekt på 100 kW.

Byggvärme Vatten 150 kW

Janfires 10 fots vattenburna byggvärmemoduler kan idag levereras med en effekt på 150 kW.

Byggvärme Vatten 400 kW

Janfires 20 fots vattenburna byggvärmemoduler kan idag levereras med en effekt på 400 kW.