Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

  • Enkel och snabb installation
  • Pelletspanna och bränsleförråd i en enhet
  • Driftsäker
  • Miljövänlig (koldioxidneutral)
  • Helautomatisk drift
  • Billigare än både el och olja

Byggvärme Luft 100 KWh

Värmesystemet i containerenheten är uppbyggd kring fyra stycken Janfire NH pelletsbrännare och avsett för temporär värme/torkning av byggarbetsplatser och fasader. Styrning och övervakning sker via Janfires PLC-system. Systemet är kopplat till internet vilket ger möjligheten att fjärrövervaka driften. Vid eventuella larm skickas SMS ut till jourpersonal. Silonivå mäts och SMS skickas ut vid låg nivå.

Tillförsel av luften sker med en 11 kW frekvensstyrd fläkt. Fläktens hastighet styrs av temperaturen på luften ur pannan via styrsystemet. Filter finns på insugssidan av containerenheten, enkelt utbytbart från utsidan. Anslutning för utgående luft är 500 mm. För inkommande luft, vid recirkulation, 800 mm. Gångtiden kan justeras, om den ska gå vissa dagar eller timmar, mobilt efter önskemål. Driften på brännare samt service och sotning sköts av Janfires personal. När enheten körs med reducerad effekt alternerar brännarna efter ett roterande schema.

  • Fungerar som fjärrvärme
  • Fossilfritt
  • Kräver en yta på 3x3m
  • Anslutning för utgående luftslang är 500 mm

Vill du veta mer om våra
lösningar för byggvärme?
Kontakta oss för information!

Sebastian Kellgren
sebastian.kellgren@janfire.com
0532-60 85 57