Janfire Vattenvärme 400 KW

Janfire byggvärme
  • Enkelt, drift och skötsel ingår
  • Miljövänligt, CO2 neutral utan risk för spilld olja
  • Ekonomiskt
  • Tryggt, beprövat

Janfires 20 fots vattenburna byggvärmemoduler kan idag levereras med en installerad effekt på 400 eller 600 kW. Den levereras med pannrum och bränsle förråd i en enhet. Den är snabb att installera och med sin helautomatiska drift har den Inget krav på jourövervakning. Det är den optimala lösningen där behov av tillfällig värme uppstår.

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email