Janfire Vattenvärme 400 KW

Janfire byggvärme
  • Enkelt, drift och skötsel ingår
  • Miljövänligt, CO2 neutral utan risk för spilld olja
  • Ekonomiskt
  • Tryggt, beprövat

Janfires 20 fots vattenburna byggvärmemoduler kan idag levereras med en installerad effekt på 400 eller 600 kW. Den levereras med pannrum och bränsle förråd i en enhet. Den är snabb att installera och med sin helautomatiska drift har den Inget krav på jourövervakning. Det är den optimala lösningen där behov av tillfällig värme uppstår.