Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Janfire NH

Pelletsbrännaren för alla – med minst servicebehov

Janfire NH har, tack vare en helt ny patenterad teknik, minst servicebehov av alla pelletsbrännare på marknaden. Brännaren är helautomatisk och självrengörande och kan köras i upp till ett halvår i taget utan service och tillsyn (gäller tillsammans med Janfire pelletspanna). Vid montage på panna av annat fabrikat är asktömningsintervaller beroende av pannans utrymme för askförvaring. En rörlig botten i brännaren skrapar av och matar in slagg och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens tillslag, eller vid förinställda intervaller. Snabb rengöring och upptändning medför effektiv värmeproduktion. Kan enkelt kompletteras med lambdastyrning.

  • Drifteffekt: Från 3kW till max 23 kW
  • Underhållseffekt: 600 W
  • Brännare: 80 W, 230 V AC, 50 Hz
  • Tändning: Tändelement 1100 W
  • Reglerpanel: Touchknappar och belyst display
  • Bredd: 200 mm
  • Djup: 570 mm
  • Höjd: 580 mm
  • Vikt: 25 kg