Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Fastighetsvärme

Pelletsvärme för industri- och hyresfastigheter

Janfires värmesystem tillgodoser effektbehov även i större fastigheter. Janfires pelletspannor är utvecklade för att ge en säker, lätthanterlig och miljövänlig uppvärmning i t.ex industrifastigheter, skolor, vårdboenden, hyresfastigheter och större bostadshus.

Janfire Duoflame

Janfires pelletspanna Duoflame har en överlägsen justerbarhet med möjlighet att ta ut effekt från 3kW – 46kW beroende på årstid och behov. Den är det perfekta valet för mindre hyresfastigheter och större enskilda hus.

Janfire System Jet

System Jet täcker effektbehov över ett brett register ända från 60 kW och upp till 2MW och har installerats på otaliga större fastigheter såsom skolor, industrier och äldreboenden.

Janfire PX52

PX 52 är en pelletsbrännare som är anpassad för större fastigheter, fabrikslokaler, skolor och liknande. Inga rörliga delar. Brännarens säkerhet är hög med inbyggda skydd som fallrör, överhettningsskydd samt övervakningssensor för lågan.

Ariterm BeQuem 40

BeQuem pelletsbrännare är en mycket robust och lättskött pelletsbrännare. Robusta värmebeständiga gjutdelar garanterar lång livslängd och låga underhållskostnader för brännaren. BeQuem 40 passar perfekt för större fastigheter, fabrikslokaler, skolor och liknande byggnader. Tillverkas av Ariterm Service OY i Finland.