Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Duoflame

Janfires pelletspanna Duoflame Typ 46 är framtagen för att ge en lätthanterlig, trygg och miljövänlig uppvärmning, Den har en överlägsen reglerbarhet med möjlighet att ta ut effekt från 3kW – 46kW beroende på årstid och behov. Med två självrengörande Janfire NH pelletsbrännare erhålls den unika regleringen av effekten och dessutom en 50% driftreserv. Den är dessutom okänslig för olika pelletskvalitéer.

Duoflame är det perfekta valet för mindre hyresfastigheter och större enskilda hus. Pannan är utrustad med 20 stycken stående tuber som effektivt kyler ned rökgaserna och är lätta att rengöra.  Då pannan är utrustad med automatisk sotning och askutmatning erhålls en anläggning med mycket lågt underhållsbehov.

Pelletsbrännare Janfire NH

Med Janfire NH självrengörande pelletsbrännare erhålls det lägsta servicebehov som marknaden kan erbjuda. Den helautomatiska och självrengörande brännaren kan köras i upp till ett halvår utan service och tillsyn. Janfire 02-reglering anpassar automatiskt bränsle/luftblandningen till variationer i bränslets volymvikt. En patenterad rörlig botten i brännaren skrapar av och matar in aska i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid förinställda intervaller.

Automatik

Duoflame har automatisk spaksotning och askutmatning vilket minskar skötseln till det minimala, En tidsintervallsstyrd motor sköter sotningen och askan transporteras till ett uppsamlingskärl. Kontinuerlig sotning ökar pannans verkningsgrad då rökgastemperaturen hålls på rätt nivå.

 • Anslutning 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
 • Uteffekt 46 kW
 • Vattenbehållarvolym 180 liter
 • Askutrymme/eldstad 100 liter
 • Vikt 280 kg
 • Rökrörsanslutning uppåt eller bakåt (Ø 150 mm)
 • Konvektionsdel 20 st stående tuber med spiral retardrar
 • Drifttermostat Reglerbart tillslagsintervall upp till 15°C
 • Rökgastermometer Inbyggd med digital visning
 • Spaksotning Placering på höger eller vänster sida
 • Motdragslucka Ingår
 • Kontrollpanel med touchknappar
 • Shunt medsändes för montering vid installation
 • Automatisk spaksotning Med reglerbara intervaller
 • Automatisk askutmatning
 • Rökgasfläkt med undertrycksregelring eller två hastigheter

Optioner

 • El-patron 2 uttag för 6 eller 9 kW
 • Drifteffekt: Från 3kW till max 23 kW
 • Underhållseffekt: 600 W
 • Brännare: 80 W, 230 V AC, 50 Hz
 • Tändning: Tändelement 1100 W
 • Reglerpanel: Touchknappar och belyst display
 • Bredd: 200 mm
 • Djup: 570 mm
 • Höjd: 580 mm
 • Vikt: 25 kg