Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Janfire PX52

Janfire PX52

PX 52 är en pelletsbrännare som är anpassad för större  fastigheter, fabrikslokaler, skolor och liknande.

Inga rörliga delar. Brännarens säkerhet är hög med inbyggda skydd som fallrör, överhettningsskydd samt övervakningssensor för lågan.

Brännaren startar och stannar automatiskt samt anpassar effekten efter panntemperaturen.

Tillverkas av Janfire AB i Åmål / Sverige

  • Drifteffekt: Från 20 kW till max 52 kW
  • Brännare: 50 W, 230 V AC, 50 Hz
  • Förbränningsverkningsgrad: ca 95 %
  • Reglerpanel: Med justeringsratt och belyst display
  • Bredd: 300 mm
  • Djup: 300 mm
  • Höjd: 310 mm
  • Vikt: 22 kg