Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

System jet

Effektiv förbränning med roterande rostertrumma ger låg driftkostnad

Den roterande rostertrumman med keramiskt infodrad efterbrännkammare ger optimal förbränning med högsta verkningsgrad över hela effektregistret.
Vid behov kan man snabbt reglera effektuttaget. Rotationen skapar turbulens för effektivare förbränning, högre verkningsgrad och lägre emissioner.
Sintring och slaggning förhindras, vilket medger lägre serviceintervall. Rengöringen blir enkel eftersom slaggrester inte fastnar i trumman. Bränslet recirkuleras så att all energi tas tillvara innan askan följer med förbränningsluften ut ur brännaren. Rotation och fyllnadsgrad anpassas för aktuell effekt. Variabel rosteryta ger rätt form på bränslebädden för varje driftsfall.

Rökgasacceleration

Effektiv värmeöverföring och lågt sotningsbehov

Tekniken ger hög rökgashastighet genom pannans tuber, detta ökar värmeöverföringskapaciteten och håller tuberna rena.
Anläggningen kräver ett mycket litet antal stopp för sotning och tillsyn, ca. 4 gånger per år jämfört med 40 för en anläggning utan rökgasacceleration.

Janfire 02-reglering

Automatisk bränslekompensation ger bättre ekonomi

För att få en så fullständig förbränning som möjligt och samtidigt uppnå bästa verkningsgrad krävs ett givet luftöverskott. Janfire 02-reglering anpassar automatiskt bränsle/luftblandningen till variationer i bränslets volymvikt. Genom att i alla lägen se till att blandningen av luft och bränsle är den rätta ur förbränningssynpunkt kan verkningsgraden ökas väsentligt.