Ånga och processvärme

Janfire System Jet har en överlägsen prestanda och reglerbarhet som är unik och kommer till sin fulla rätt vid ångproduktion. Vår teknik ger mycket stora fördelar när behov av snabba förändringar i effektuttaget uppstår. Vi erbjuder en helhetslösning för optimal driftsäkerhet med ett integrerat styrsystem för hela ånganläggningen som ger en lättskött och störningsfri drift.

Ångproduktion används i processapplikationer som i exempelvis tvätterier, bryggerier och foderproduktion. Här nyttjas den roterande glödbäddens egenskaper för att kunna reglera effektuttaget och ge en god processtyrning. Jämfört med traditionell rosterförbränning är den aktiva bränslemängden liten och vid plötsliga minskningar i effektuttaget finns bara lite eftervärme kvar att hantera. Likaså hanteras snabba effektökningar genom att nytt bränsle omedelbart antänds då det genom rotationen vänds ner i glödbädden

Ångproduktion

Janfire Ånga och processvärme

Ångproduktion används i processapplikationer som i exempelvis tvätterier, bryggerier och foderproduktion.

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email