Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Ånga och processvärme

Pelletsbrännare för ångproduktion

Produktion av vattenånga är en nyckelfråga inom många branschområden. Med Janfires unika pelletsaggregat Janfire System Jet produceras nödvändig ånga för till exempel livsmedelsproducenter som mejerier och bryggerier men också för tvätterier och producenter av foder.

Många behöver ånga

Ånga är en nödvändig faktor inom flera av livsmedelsindustrins processer.

Vid osttillverkningens pastörisering används ångan för att man ska undvika vidbränning men också för att eliminera behovet av omrörning. Bryggerier nyttjar ånga för uppvärmning av t.ex. mäsk- och vörtpannor.

I tvätterier används ånga för uppvärmning av tvättvatten men också i torktumlare och manglar.

Roterande glödbädd för exaktare styrning

Janfires pelletsbrännarsystem Janfire System Jet är en högeffektiv och driftsäker lösning för industrins ångbehov.

Janfire Ånga och processvärme

Ångproduktion används i processapplikationer som i exempelvis tvätterier, bryggerier och foderproduktion.

Vår unika teknik med roterande glödbädd ger oslagbara möjligheter att reglera effektuttaget och hantera snabba effektökningar. Jämfört med traditionell rosterförbränning är den aktiva bränslemängden liten och vid plötsliga minskningar i effektuttaget finns bara en mindre mängd eftervärme kvar att hantera.

Janfire erbjuder kompletta pelletsbrännarsystem upp till 2 megawatt.